Уведомления

ИТС ЕАД обявява търг с явно наддаване на 15.05.2024 г.

30.04.2024

„Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/, обявява търг с явно наддаване, на основание чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6 включително от Правилата за провеждан

Виж още
ИТС ЕАД обявява търг с явно наддаване  на 15.05.2024 г.
Обявление за търг на 1.04.2024 г.

Обявление за търг на 1.04.2024 г.

15.03.2024

„Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/ обявява търг с явно наддаване на основание чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6 включително от Правила

Виж още

Обявление за търг на 22.03.2024 г.

07.03.2024

Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/ обявява търг с явно наддаване на основание чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6 включително от Правилата за п

Виж още
Обявление за търг  на 22.03.2024 г.
Обява за търг на 7.03.2024 г.

Обява за търг на 7.03.2024 г.

20.02.2024

Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/ обявява търг с явно наддаване на основание чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6 включително от Правилата за провеж

Виж още

Обява За Избор На Застраховател

09.01.2024

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ” ЕАД, гр. Божурище 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 

На основание ч

Виж още
Обява За Избор На Застраховател
Обява избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2023 г.

Обява избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2023 г.

28.11.2023

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ ЕАД, гр. Божурище, набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет за 2023 година.

Виж още

Обява за конкурс

06.10.2023

Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/, обявява конкурс, на основание чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Виж още
Обява за конкурс

Обява за избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги

11.04.2023

Индустриални терени и складове” ЕАД, гр. Божурище, набира оферти за избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги.

„Индустриални терени и складове” ЕАД, гр. Божурище,

Виж още
Обява за избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги
Обява за търг 10.02.2023 г.

Обява за търг 10.02.2023 г.

27.01.2023

„Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/, обявява търг с явно наддаване, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6 включително от Правилата&

Виж още

Обява за търг

17.01.2023

„Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/, обявява търг с явно наддаване, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6. включително от Правилата

Виж още
Обява за търг

Обява за търг

15.11.2022

Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/, обявява търг с явно наддаване, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6 включително от Правилата<

Виж още
Обява за търг
Обява

Обява

10.10.2022

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ ЕАД, гр. Божурище, набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет за 2022 година.

Виж още

Обява за търг

20.05.2022

Индустриални терени и складове” ЕАД /ИТС ЕАД/, обявява търг с явно наддаване, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия във връзка с точки от 1 до 9.6. включително от Правилата з

Виж още
Обява за търг
Обява за конкурс

Обява за конкурс

09.02.2022

"ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на неджими имоти

Виж още

Обява за конкурс

14.01.2022

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

 

 

Виж още
Обява за конкурс
Обява за конкурс

Обява за конкурс

10.11.2021

„ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот

Виж още

обява за извършване на независим финансов одит

10.11.2021

ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ ЕАД, гр. Божурище набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет  за 2021 година.

Виж още
обява  за извършване на независим финансов одит
Обява за конкурс

Обява за конкурс

21.10.2021

„Индустриални терени и складове ” ЕАД /”ИТС” ЕАД/, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот.

Виж още

Обява за конкурс

21.10.2021

„Индустриални терени и складове ” ЕАД /”ИТС” ЕАД/, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот.

Виж още
Обява за конкурс
Обявление

Обявление

31.08.2021

„Индустриални терени и складове” ЕАД обявява търг, на основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

Виж още

Обявление на конкурс

29.04.2021

„Индустриални терени и складове ” ЕАД /”ИТС” ЕАД/, обявява конкурс  за отдаване под наем на недвижим имот – закрита складова площ, находящ се  в гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград.

Виж още
Обявление на конкурс
Обява за конкурс

Обява за конкурс

15.04.2021

„Индустриални терени и складове” ЕАД обявява конкурс, на основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, за продажба на  движими вещи

Виж още

Обява за избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество

12.01.2021

ИТС ЕАД обявява публично – оповестен конкурс за избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на ИТС ЕАД

Виж още
Обява за  избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество
Обява

Обява

10.12.2020

„Индустриални терени и складове“ ЕАД, набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2020 г.

Виж още

Обява

05.11.2020

"Индустриални терени и складове" ЕАД обявява конкурс  за продажба на движими вещи.

Виж още
Обява
Обява

Обява

02.09.2020

„Индустриални терени и складове " ЕАД  обявява конкурс за отдаване под наем на държавен имот - закрита складова площ, находящ се  в гр. Свиленград, Индустриална зона - Свиленград

Виж още
TOP