За инвеститора

Ние предлагаме на инвеститорите:

  • ЛОКАЦИЯ - терени с първокласни локации и отлични транспортни връзки
  • ИНФРАСТРУКТУРА - терени с изцяло изградена инфраструктура /пътища, електричество, водоснабдяване и канализация, газификация, телекомуникации
  • СЪДЕЙСТВИЕ И ПАРТНЬОРСТВО по време на целия инвестиционен процес, консултации по отношение на всички административни процедури
  • ПРЕДВИДИМОСТ - собственикът на "Индустриални терени и складове" е дъщерно дружество на  държавната „Национална Компания Индустриални Зони“ ЕАД, която е с богат опит в реализацията на инвестиционни проекти
TOP