Проект София – Запад

Проектът София - Запад се развива на територията на най-динамично развиващата се индустриална зона в България - „Икономическа  зона София – Божурище“, собственост на едноличния собственик на капитала на ИТС – „Национална компания индустриални зони“ ЕАД. 

Характеристики:

  • Теренът е с обща площ 11 257 кв. метра; 
  • 15 км до центъра на София;
  • 23 км до Летище София;
  • 5 км от магистралата за Гърция; 
  • 2 км от магистралата за Сърбия;
  • В непосредствена близост до международния път, свързващ Европа и Турция

 

На терена в Икономическа зона София-Божурище се предвижда реализацията на комплекс от складове и помещения за допълващи дейности, като проектът е с работно заглавие бизнес комплекс „София-Запад“. Обектите в комплекса „София-Запад“  ще се предлагат на български и чуждестранни компании с цел тяхното наемане за реализиране на инвестиционните им намерения.

TOP