Производствени халета

В Индустриална зона Свиленград се предлагат под наем производствени халета с големина между 432 кв. м и 720 кв. м, като част от тях могат да се разделят или да се обединят в по-големи помещения. При дългосрочни инвестиционни намерения – възможности за продажба на халета и открити площи от зона Свиленград.

 

Бизнес зона София-Запад предвижда възможности за краткосрочно и дългосрочно отдаване под наем на производствени халета.
Обща площ на проектираните складови и/или производствени помещения 3200 кв. м към септември 2019 г.

При дългосрочен интерес към по-големи площи има възможности за изграждане и оборудване на обектите на принципа built-to-suit, продажба или реализиране на инвестиционен проект от инвеститори срещу дългосрочно наемане. С оглед предстоящото интензивно строителство в зоната и големия инвеститорски интерес, районът ще продължи да бъде основен център на складовото обслужване и производство в периферията на столицата.

 

TOP