Визия

„Индустриални терени и складове“ (ИТС) е дъщерно дружество на „Национална Компания Индустриални Зони“ (НКИЗ) ЕАД и подпомага  дейността й по реализиране на стратегията на българското правителство за развитие на икономиката чрез подпомагане ръста на инвестициите в Република България.

Нашата визия е изцяло съобразена с актуалните тенденции за нарастващо търсене от български и чуждестранни инвеститори на готови изградени складове и производствени халета – с цел тяхното наемане или закупуване за инвестиционни намерения. Това осигурява възможности за бърз старт на инвеститорите за  реализация на индивидуалните им проекти.

Целта на компанията "Индустриални терени и складове" ЕАД е повишаване на инвестиционния потенциал на страната чрез изграждане и предлагане на инвеститорите на готови производствени и складови халета, както бизнес помещения.

TOP