Офис помещения

В Индустриална зона Свиленград се отдават под наем и административни помещения, част от които са прилежащи към съществуващите складове и нафтопункт, който с обслужващите го площи е разположен на 3750 кв. метра. В зоната съществуват Кафе – ресторант с площ 162 кв. м  и два паркинга - открит 2891 кв. м и закрит за 14 автомобила, които при проявен инвеститорски интерес също могат да бъдат отдадени под наем или предложени за продажба.

 

В генералния план на Бизнес парк София-Запад е предвидено изграждане на бизнес сграда с офиси, конферентни, банкови и др. помещения за предлагане на допълващи услуги, необходими за дейността на една индустриална зона.
В етап на проектиране: Офис и други бизнес помещения за обслужващи дейности в икономическата зона с разгърната площ минимум от 2400 кв.м

  • Предимства на локацията на Бизнес парк София-Запад, намиращ се в Икономическа зона "Божурище": изцяло изградена инфраструктура, модерни нови обекти, удобен и бърз достъп от и до София и основните пътни артерии като магистрала "Струма" и Околовръстен път.
  • Местоположението на комплекса „София-Запад“ в голямата индустриална зона в Божурище осигурява на нашите наематели достъп до клиенти и партньорства с фирмите-инвеститори в зоната от България, Германия, Турция, Швейцария и Гърция, както и до служителите и работниците в техните заводи, логистични бази, офиси, иновационни центрове и др., до доставчиците и поддоставчиците на компаниите, работещи в зоната.
  • Реализацията на Бизнес център „София-Запад“ ще даде възможност за гъвкав подход към очакванията на инвеститорите и удовлетворяване на различните изисквания, по-специално в района до най-големия център на бизнес и потребление в България - столицата София.

 

TOP