Складове

В Индустриална зона Свиленград се отдават под наем:

  • складове с големина между 432 кв. м и 720 кв. метра, като част от тях могат да се обединят в по-големи помещения;
  • Общата застроена площ на базата на зона Свиленград е 4370 кв. метра

 

Бизнес парк София-Запад предвижда възможности за краткосрочно и дългосрочно отдаване под наем на:

  • Складове за логистични цели
  • Складове, комбинирани с офиси и шоурум
  • Складове с магазинна част

Обща площ на проектираните складови и/или производствени халета 3200 кв. м към септември 2019 г., на складове с шоурум, магазин и/или офиси - 1400 кв.м

При дългосрочен интерес към по-големи площи има възможности за изграждане и оборудване на обектите на принципа built-to-suit, продажба или реализиране на инвестиционен проект от инвеститори срещу дългосрочно наемане. С оглед предстоящото интензивно строителство в зоната и големия инвеститорски интерес, районът ще продължи да бъде основен център на складовото обслужване и производство в периферията на столицата.

TOP