Обява

„ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ“  ЕАД

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

 

  1. Описание на обекта на конкурса: „Индустриални терени и складове” ЕАД обявява конкурс, на основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, за продажба на  движими вещи,  предложени от дружеството за продажба в отделни обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Лек автомобил „Тойота Авенсис“, Рег. № Х3503ВВ, счет. с/ка 205, инв. № 218, брой места: 5, дата на първа регистрация 2004 г., скоростна кутия: автоматична, обем на двигателя: 1800 куб.см., вид гориво: бензин с пробег от 309805 км.

Обособена позиция №2: Лек автомобил „Тойота Ярис“ рег. № Х0380АК, счет. с/ка 205, инв. № 214.., брой места: 5, дата на първа регистрация 1999 г., скоростна кутия: ръчна, обем на двигателя: 1000 куб.см., вид гориво: бензин с пробег от 469790 км.

Обособена позиция №3: Микробус „Мерцедес“ 208Д, рег. № Х1318Т, счет. с/ка 205, инв. № 207, брой места: 8+1, дата на първа регистрация 1990 г., скоростна кутия: ръчна, обем на двигателя: 2080 куб.см., вид гориво: дизел, с пробег от 429047 км.

Обособена позиция №4: Лек автомобил „Опел-Омега“,катастрофирал, счет. с/ка 303, тип PKW, цвят син, бр.места 5, първа регистрация 28.07.1994 г., раб.обем 2962 куб. см., мощност 155 KWDIN, товаронос.1111, с пробег от 198957 км.

Обособена позиция №5: Мотоциклет, неупотребяван, марка ZS250-5, цвят SILVER, раб.обем 250 куб. см., мощност 13 KWDIN, товаронос. 165 кг., двигател ZS2V49FMM, шаси LZSPCNLE375159776, счет. с/ка 303, вид гориво: бензин, с пробег от 0 км.

Обособена позиция №6: Съвкупност от движими вещи – части за автомобили:

  • К-кт спойлери за Опел Вектра/1к-кт/,к-кт спойлери за Голф/1к-кт/,спойлер за Пежо/2бр./ - общо: 2 к-кта и 2 бр.;
  • Калъпи за леене на спойлери – 84 броя;
  • Автостъкла – 567 броя
  • Ключалки за автомобилни врати – 150 броя

*движимите вещи по тази позиция са обект на продажба като съвкупност и за същите е определена обща първоначална цена.

Обособена позиция №7: Струг - многофункционална машина – марка HQ-400, трифазен

Обособена позиция №8: Вертикален банциг – марка AGAZZANI GINO DI AGAZZANI CARLO & C. - S.A.S., модел 400,трифазен, година на производство: 1995 г.

Обособена позиция №9: Други движими вещи

Синтетични тъкани/плат/ - 1500 м / 2100 кв.м. / 7 колета

   Манекени – пластмасови – 25 броя

   Закачалки - дървени  - 300 броя

   Рекламни поставки – 21 броя

  Стъклени чаши – 10 584 броя

*движимите вещи по тази позиция са обект на продажба като съвкупност и за същите е определена обща първоначална цена.

1.1.  Оглед на движимите вещи от всяка обособена позиция може да се извършва всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч., на територията на индустриалната зона в гр. Свиленград, за което представител на „Индустриални терени и складове” ЕАД следва да бъде информиран един ден предварително. Лице за контакт – Огнян Фотев, тел. 0885 614 922.

1.2.  Началната продажна цена за всяка обособена позиция е в размер както следва:

Обособена позиция №1: 3300,00 (три хиляди и триста лева) лв. без ДДС.

Обособена позиция №2: 1200,00 (хиляда и двеста лева) лв. без ДДС.

Обособена позиция №3: 1000,00 (хиляда лева) лв. без ДДС.

Обособена позиция №4:   250,00 (двеста и петдесет лева) лв. без ДДС.

Обособена позиция №5: 1000,00 (хиляда лева) лв. без ДДС.

Обособена позиция №6: 2550,00 (две хиляди петстотин и петдесет лева) лв. без ДДС.

Обособена позиция №7:   980,00 (деветстотин и осемдесет лева) лв. без ДДС.

Обособена позиция №8:   590,00 (петстотин и деветдесет лева) лв. без ДДС.

Обособена позиция №9: 2750,00 (две хиляди седемстотин и петдесет лева) лв. без ДДС.


2. Получаване на документация и условия за оглед – Документацията за участие в конкурса е безплатна и може да бъде изтеглена от интернет страницата на „Индустриални терени и складове“ ЕАД www.isw.bg в категория Новини/Уведомления и „НКИЗ“ ЕАД , както и да бъде получена на място в офиса на ИТС ЕАД  в гр. Свиленград, Индустриална зона -  всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. Оглед на движимите вещи от всяка обособена позиция може да се извършва всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч., на територията на индустриалната зона в гр. Свиленград, за което представител на „Индустриални терени и складове” ЕАД следва да бъде информиран един ден предварително. Лице за контакт – Огнян Фотев, тел. 0885 614 922.

  3.Заявлението и документите за участие се подават на посочения адрес, най-късно до 16.00  часа на 23.11.2020  г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/.

  4.Конкурсът ще се проведе на 24.11.2020 г., от 10.00 ч., на адрес: гр. Свиленград, Индустриална зона, по всички обособени позиции.

 

Конкурсна документация:

/upload/files/konkursna%20dokumentacia%283%29.doc

 

 

TOP