Обява за конкурс

„ИНДУСТРИАЛНИ ТЕРЕНИ И СКЛАДОВЕ“  ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

  1. Описание на обекта на конкурса: „Индустриални терени и складове” ЕАД обявява конкурс, на основание чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, за продажба на  движими вещи,  предложени от дружеството за продажба в отделни обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: Лек автомобил „Тойота Авенсис“, Рег. № Х3503ВВ, счет. с/ка 207, инв. № 0000000218, брой места: 5, дата на първа регистрация 2004 г., скоростна кутия: автоматична, обем на двигателя: 1800 куб.см., вид гориво: бензин с пробег от 309805 км.Свалена регистрация.Не е в движение.

Обособена позиция №2: Лек автомобил „Тойота Ярис“ рег. № Х0380АК, счет. с/ка 207, инв. № 0000000022.., брой места: 5, дата на първа регистрация 1999 г., скоростна кутия: ръчна, обем на двигателя: 1000 куб.см., вид гориво: бензин с пробег от 469790 км Свалена регистрация.Не е в движение.

Обособена позиция №3: Микробус „Мерцедес“ 208Д, рег. № Х1318Т, счет. с/ка 207, инв. № 0000000012, брой места: 8+1, дата на първа регистрация 1990 г., скоростна кутия: ръчна, обем на двигателя: 2080 куб.см., вид гориво: дизел, с пробег от 429047 км. Свалена регистрация.Не е в движение

Обособена позиция №4: Mакара за поливане – ИДЛ ф-60, счет..с/ка 304/15, инв.№0000000633. Запазени прикрепящи стойки и маркуч с дължина 150 м. Година на придобиване 1997.

1.1. Оглед на движимите вещи от всяка обособена позиция може да се извършва всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч., на територията на индустриалната зона в гр. Свиленград, за което представител на „Индустриални терени и складове” ЕАД следва да бъде информиран един ден предварително. Лице за контакт – Огнян Фотев, тел. 0885 614 922.

1.2.Началната продажна цена за всяка обособена позиция е в размер както следва:

Обособена позиция №1: 1620  ( хиляда шестстотин  и двадесет лева) лв. без ДДС.

Обособена позиция №2: 670 (шестстотин  и седемдесет  лева) лв. без ДДС.

Обособена позиция №3: 580 (петстотин и осемдесет лева) лв. без ДДС.

Обособена позиция №4: 1250 (хиляда двеста и петдесет лева) лв. без ДДС.


2. Получаване на документация и условия за оглед – Документацията за участие в конкурса е безплатна и може да бъде изтеглена от интернет страницата на „Индустриални терени и складове“ ЕАД www.isw.bg в категория Новини/Уведомления и „НКИЗ“ ЕАД, както и да бъде получена на място в офиса на ИТС ЕАД  в гр. Свиленград, Индустриална зона -  всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. Оглед на движимите вещи от всяка обособена позиция може да се извършва всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч., на територията на индустриалната зона в гр. Свиленград, за което представител на „Индустриални терени и складове” ЕАД следва да бъде информиран един ден предварително. Лице за контакт – Огнян Фотев, тел. 0885 614 922.

  3.Заявлението и документите за участие се подават на посочения адрес, най-късно до 16.00   часа на 28.04.2021  г. от участника или от упълномощено от него лице /с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа/.

  4.Конкурсът ще се проведе на 29.04.2021 г., от 10.00 ч., на адрес: гр. Свиленград,  Индустриална зона, по всички обособени позиции.

Конкурсна документация:

/upload/files/konkursKoli-nov.docx

TOP