"Индустриални терени и складове" ЕАД управлява 2 проекта: базата на индустриална зона Свиленград и проекта за бизнескомплекс от складове "София-Запад" на територията на Икономическа зона София-Божурище.

Компанията реализира проектите с цел да отговори на тенденцията за повишено търсене на готови складово-производствени халета и офиси от инвеститорите.

Виж повече

Предимства

  • Първокласна локация
  • Отлични транспортни връзки
  • Изградена инфраструктура
  • Съдействие и партньорство

„Индустриални терени и складове“ (ИТС) е дъщерно дружество на „Национална Компания Индустриални Зони“ (НКИЗ) ЕАД и подпомага  дейността й по реализиране на стратегията на българското правителство за развитие на икономиката чрез подпомагане ръста на инвестициите в Република България.

Нашата визия е изцяло съобразена с актуалните тенденции за нарастващо търсене от български и чуждестранни инвеститори на готови изградени складове и производствени халета – с цел тяхното наемане или закупуване за инвестиционни намерения. Това осигурява възможности за бърз старт на инвеститорите за  реализация на индивидуалните им проекти.

Нашите Предложения

В Индустриална зона Свиленград и Бизнес зона София-Запад се предлагат под наем складове и терени с изградена инфраструктура.

Новини

С 53% са увеличени приходите на „Индустриални терени и складове“ ЕАД на годишна база

29.06.2023

Годишният финансов отчет за 2022 г. и Докладът за дейността на „Индустриални терени и складове“ бяха одобрени през м. юни 2023 г. от едноличния собственик на капитала на ИТС - НКИЗ ЕАД.

Виж още
С 53% са увеличени приходите на „Индустриални терени и складове“ ЕАД  на годишна база
Айсехел Руфи представи дейността на ИТС на инвестиционен форум в Истанбул

Айсехел Руфи представи дейността на ИТС на инвестиционен форум в Истанбул

01.02.2023

Изпълнителният директор на „Индустриални терени и складове“ ЕАД /ИТС/ Айсехел Руфи представи пред потенциални партньори дейността на дружеството по време на Инвестиционна конференция в Истанбул, организирана в п Виж още

За инвеститора

Предлагат се атрактивни възможности за закупуване или наемане на терени в Индустриална зона Свиленград – площи с готова инфраструктура и различна големина  - 2, 5, 10, 14, 27 декара в база Свиленград, подходящи за изграждане на складови, производствени и офис сгради.

Виж още
TOP