Терени

Предлагат се атрактивни възможности за закупуване или наемане на терени в Индустриална зона Свиленград – площи с готова инфраструктура и различна големина  - 2, 5, 10, 14, 27 декара в база Свиленград, подходящи за изграждане на складови, производствени и офис сгради.

С цел удовлетворяване на различните изисквания на инвеститорите и осигуряване на необходимите обслужващи дейности в терена на Бизнес парк София-Запад, се предвиждат и:

  • При дългосрочен интерес към незастроени площи възможности за изграждане на обекти на принципа built-to-suit, продажба или реализиране на инвестиционен проект от инвеститори срещу дългосрочно наемане.
  • Възможности за наемане на открити площи с цел поставяне на преместваеми и временни обекти, временно паркиране и др.

 

Изключително атрактивна локация на икономическата зона - намира се само на 16 км от центъра на столицата на България. Разстоянието до Летище София е 20 км, до най-близката железопътна гара - 1 км, а до международния път Е 80 - 2 км. С оглед предстоящото интензивно строителство в зоната и големия инвеститорски интерес, районът ще продължи да бъде основен център на складовото обслужване и производство в периферията на столицата.

TOP