ИТ и ВРО секторът остават двигателите на пазара на офиси в София

Пазарът на офис площи в София остава активен предвид продължаващото търсене от страна на основната група наематели – компаниите от IT и BPO сектора. Със завършването на 64 000 кв. м нови офис площи в София, първото тримесечие на 2019 г. отбеляза един от най-силните ръстове на предлагането за последните 10 години. Това доведе до лек ръст на незаетите площи - от 9.5% до 9.8% средно за клас А и Б офиси.
Делът на свободните площи обаче остава под 10% и пазарът е в относителен баланс, посочва се в доклад на консултантската компания Cushman & Wakefield Forton за първото тримесечие на 2019 г.
Като продължение на тенденцията от последните години, голяма част от завършените проекти са почти напълно отдадени преди получаването на разрешение за ползване. В това число влизат Сграда А на Garitage Park, както и бизнес центърът Gold Line.
Един от значимите проекти на бул. „Цариградско шосе“ - Space Tower, също бе нает по време на строителството. С посредничеството на Cushman & Wakefield Forton в офис сградата се премести технологичната компания Experian на площ от 11 600 кв. м.
Към първото тримесечие на 2019 г. офис площите в строеж в София са 427 000 кв. м. Със завършването на някои нови проекти предлагането на клас А и Б офиси през периода достига 1.882 млн. кв. м. Очаква се за цялата 2019 г. и през първите месеци на 2020 г. да бъдат въведени в експлоатация над 200 000 кв. м.
„Това е значителен обем, но предвид факта, че около 45% от тези офиси са договорени с наематели още в строеж, не очакваме въвеждането им в експлоатация да доведе до съществени пазарни промени през настоящата година. В средносрочен план нашата прогноза е за по-осезаем ръст на незаетите площи и вероятно лек натиск върху наемните нива“, казва Станимира Пашова, мениджър „Офис площи“ в Cushman & Wakefield Forton.
Офертните наемни цени се задържат без промяна спрямо предходното тримесечие – 15 евро/кв. м за най-високия клас офиси в центъра на София и 13-14 евро/кв. м за първокласни площи по големите булеварди.
ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ
Първото тримесечие на 2019 г. приключи с лек ръст на предлагането на търговски площи извън София, показват още данните на Cushman & Wakefield Forton. Най-значимото откриване за периода бе това на Delta Planet Mall (37 000 кв. м отдаваема площ) във Варна – единственият нов търговски център в града от 2010 г.
Проектът добави 37 000 кв. м към предлагането на търговски площи във Варна, с което градът се изкачи на втора позиция по модерни търговски площи в страната – с общо 122 000 кв. м площи в шопинг центрове. Откриването му с подписани договори за 88% от площите показва наличието на силен наемен пазар.
В унисон с европейския тренд българският пазар навлиза в по-зрял етап от развитието си с по-умерен ръст на предлагането, по-конкурентна среда и по-отчетлива сегментация.
„В първите години от развитието си пазарът на търговски площи растеше предимно в сегмента на шопинг центровете. Смятаме, че потенциалът за нови проекти в него вече се изчерпва и виждаме развитие на други формати, като ритейл парковете в по-малките областни градове“, обобщи Иван Граматиков, мениджър „Търговски площи“ в Cushman & Wakefield Forton.
Според него интересът към ритейл парковете се обуславя от желанието на търговците да се разрастват към по-малки населени места, както и от липсата на подходящи формати за експанзията им там.
В София пазарът остава доминиран от търговските центрове, като делът на свободните площи в тях остава около 9%. Очакванията на Cushman & Wakefield Forton обаче са към средата на 2019 г. той да намалее чувствително до приблизително 5-6% от общото предлагане. Прогнозната е свързана с очакваното отваряне на част от освободените от Carrefour и Piccadilly площи в търговски центрове, които бяха отдадени на нови наематели. /Източник: enterprise.bg/

TOP