ЕБВР и ЕС стартират нова финансова инициатива за подкрепа на инвестициите в иновации от МСП в България, Латвия и Румъния

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Европейският съюз (ЕС) стартираха нова финансова програма, която подкрепя инвестициите в научни изследвания и иновации от малки и средни предприятия в България, Латвия и Румъния.
Стартирала днес в Букурещ, програмата „Хоризонт 2020“ предлага на до 200 избрани предприятия финансова и консултантска подкрепа, съобщават от ЕБВР.
Финансирането е насочено към тези три страни, тъй като те имат някои от най-ниските резултати в индекса на ЕС за иновации, пояснява се в съобщението. Подкрепата за иновации представлява стратегическа възможност за растеж за страните в преход, да преминат към икономика, основана на знанието, и нисковъглеродна икономика.
Цели се повишаване на конкурентноспособността на иновационните компании чрез осигуряване на финансиране, консултантски услуги и обучение.
И в трите страни подкрепата за „зелени“ иновации се предоставя чрез техническа помощ и съфинансиране на проекти и капиталови инвестиции. Това се подкрепя и с техническа помощ от фонда за техническо сътрудничество TaiwanBusiness-EBRD.
Съгласно тази рамка 20 милиона евро от ЕС ще бъдат предоставени на ЕБВР за подпомагане на малките и средни предприятия в България, Латвия и Румъния. Съгласно дефиницията на ЕС, малки и средни предприятия са компании, които имат годишен оборот под 50 милиона евро и по-малко от 250 служители.
Сътрудничеството на ЕБВР с „Хоризонт 2020“ отразява ангажимента на банката за изграждане на конкурентноспособни, устойчиви и зелени икономики в регионите на действие. Към днешна дата банката е инвестирала около 3,9 млрд. евро в България, 697 млн. евро в Латвия и над 8,3 млрд. евро в Румъния. /Източник: enterprise.bg/

TOP