ИТС направи първа копка на складовата си база в Божурище

"Индустриални терени и складове" ЕАД даде официално старт на строителството на складова база на компанията в Индустриален парк София-Божурище.

Първата копка бе направена в понеделник, 24 юни 2024 г., след позиционирането на машините и оборудването на терена на ИТС ЕАД в зоната. Откриването на строителна площадка с Образец 2 бе съгласувано от община Божурище при предварително реализиране на съответните процедури.

Складовете, изграждани от "Индустриални терени и складове" ЕАД, ще са предназначени за отдаване под наем на инвеститори, които нямат възможност или желание да строят собствени производствено-логистични бази в зоната в Божурище. С предлагането на готови, модерни халета под наем, се разширява портфолиото както на ИТС ЕАД, така и на Национална компания индустриални зони – едноличен собственик на капитала на ИТС ЕАД.  

"При наличието на складови и производствени обекти, които се предлагат на инвеститорите, им се осигурява възможност за бърз старт и реализация на бизнеспроектите. 

Това е особено важен стимул за чуждите фирми от малкия и средния бизнес при първоначалното им стъпване в България, защото навлизат в непозната за тях икономическа, финансова и социална среда, а често нямат необходимия кадрови и финансов капацитет, за да се справят сами“, коментира изпълнителният директор на „Индустриални терени и складове ЕАД Айсехел Руфи. 

Според нея държавата трябва да подпомага и работи в посока увеличаване строителството на готови складови и производствени бази. Поради бавната възвращаемост на инвестицията в такива обекти, частните вложители избягват да строят халета и предпочитат вложения в жилищно строителство с цел по-бърза печалба.

Според  Айсехел Руфи стартът на строителството на първите халета на ИТС ЕАД в Божурище ще бъде ясен знак към инвеститорите, че компанията се развива и може да бъде сигурен партньор за в бизнеса им.  

Етап I от проекта за складовата база на ИТС ЕАД предвижда към всяко хале да се изградят офисна част, административни помещения и съответните прилежащи части. Изграждането на първите халета е поверено на „Монолит – 21- Андонов и Захов“ ООД, която бе определена за изпълнител сред четири компании, кандидати за строителство, които участваха в публична процедура по ЗОП, реализирана от ИТС изцяло в електронна среда на ЦАИС ЕОП. 

 

TOP