Айсехел Руфи: 2 млн. лв. инвестиции в складовите бази на ИТС през 2024 г.

„Индустриални терени и складове“ ЕАД (ИТС) бележи ръст от 160% на приходите от наеми, сочат окончателните данни за деветмесечието на 2023 г. спрямо същия период на 2019 г. Това обяви Изпълнителният директор на дружеството Айсехел Руфи по време на вътрешнофирмен семинар на екипа на дружеството, състоял се в края на 2023 г. Тя представи актуална информация за състоянието на компанията за деветмесечието на 2023 г., прогноза за годишния отчет, както и информация за изпълнението на Инвестиционно-ремонтната програма на ИТС за двете складово-индустриални бази на дружеството за 2023 г. – в Свиленград и Божурище.

Изпълнителният директор акцентира и на основните дейности, заложени в Инвестиционната-ремонтната програма за 2024 г., като съобщи на форума, че само за 2024 г. са предвидени почти 2 млн. лв. инвестиции в складовете на ИТС в Божурище и Свиленград. Заложените проекти и ремонти, сроковете за реализация и бюджетите им за годината бяха обсъдени от екипа на ИТС ЕАД по време на семинара, като програмата беше актуализирана с нови допълнения.

Основният акцент за 2024 г. е стартирането на изграждането на Складова база ИТС в Индустриален парк Божурище-София, за което са предвидени 1,7 млн. лв. само през идващата година. Вече се работи по реализацията на Трафопост и Външно елзахранване за складовете на ИТС ЕАД в Божурище, след което следва първи етап, включващ две складови халета за отдаване под наем на инвеститори.

Строителството на Трафопоста и Външното ел. захранване на базата на дружеството в Божурище-София, е започнато от дружеството по одобрен проект съгласно Разрешително за строеж №173/22.10.2020 г. от Община Божурище. В първото полугодие на 2024 г. ИТС ще стартира изграждането на 2 складови халета като Първи етап от Логистично-производствената си база в Божурище на базата на утвърдена пълна проектна документация и получено Разрешителното за строеж за етап 1и 2 от Община Божурище от №2/17.01.2020 г.

По отношение на складовете в индустриална зона Свиленград за 2024 г. ИТС ЕАД предвижда проектиране на разширения/пристройки към съществуващи халета, съгласувателни процедури и процедиране за необходимите разрешителни, цялостна външна модернизация на Склад №1 корозионна защита на покрив на хале 5, ремонти и разширения на санитарни възли и офиси към складове и др.

На вътрешнофирмения семинар служителите на „Индустриални терени и складове“ ЕАД дискутираха и изискванията за прилагането в компанията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. GDRP правилата при необходими допълнения и корекции в документи бяха коментирани от лекторите инж. Николай Кръстев – експерт Инженеринг и отговорник GDPR, както и от адвоката на дружеството.

В рамките на семинара групата по Риск регистъра на ИТС ЕАД обсъди целите, мерките и рисковете в Риск-регистъра, актуализирането и представянето му пред Изпълнителния директор и Съвета на директорите за одобрение. Лектор на панела беше председателят на Групата по Риск регистъра Александър Тодоров. Актуализираният Риск-регистър на ИТС след одобрение от изпълнителния директор ще бъде представен за одобрение от Съвета на директорите.

TOP