Рекорден подем на промишлената активност в еврозоната

Активността в промишления сектор на еврозоната нарасна през май с най-солидно темпо през близо 24-годишна история на водещо бизнес проучване на  агенция IHS Markit сред европейските мениджъри. Окончателният промишлен PMI индекс на агенция IHS Markit нарасна през май до 63,1 пункта от 62,9 през април и при предварителен индекс на ниво от 62,8. Това е най-високата стойност на индекса от началото на проучването през юни 1997 г., като в същото време промишленият сектор се разширява за единадесети пореден месец (индекс над важното ниво от 50,0 пункта). Проучването отбелязва "силни подобрения в експлоатационните условия", но също така и "ограничения върху производствените дейности поради непрекъснатите трудности при набавянето на суровини от доставчици". "Солидният производствен растеж е пореден сигнал, че европейската икономика се възстановява силно през второто тримесечие", коментира данните Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в агенция IHS Markit. "През май обаче се наблюдава и рекордно забавяне в предлагането, което ограничават растежа на производството и оставя фирмите неспособни да отговорят на търсенето до степен, която не е била виждана в проучванията преди това, добави той. Производственият PMI подиндекс, който се взима предвид при оценяването на общия PMI индекс на бизнес активността и е добър индикатор за икономическото здраве, отслабна през май до 62,2 от 63,2 пункта през април, но остава стабилно над важното ниво от 50 пункта. Прекъсванията, причинени от глобалната коронавирусна пандемия, все още оказват огромно въздействие върху веригите за доставки и производствените нужди за суровини. Това води до нов ценови ръст, като индексът на цените на суровините скочи през май до 87,1 от 82,2 през април, което е най-високият показател в историята. Този инфлационен натиск обаче може да бъде приветстван от Европейската централна банка, която все още не успява да постигне целевото си ниво за инфлация от малко под 2 на сто въпреки години на свръхоблекчена парична и лихвена политика. През май се наблюдава позитивен промишлен импулс в повечето страни членки, като единствено промишленият PMI индекс се понижи до тримесечно дъно от 64,4 пункта, но все още остава далеч над важното водоразделно ниво от 50,0 пункта. Окончателният промишлен PMI индекс на Франция обаче достигна през май 248-месечен връх, в Испания - 276-месечен връх и рекордни върхове в Италия, Австрия и Холандия. /Източник: БНР/

                                      

 

TOP