Какво изнася България - родният експорт расте

Макар българският износ да отбеляза нов исторически рекорд през 2018 г., достигайки 33,2 млрд. долара, България отстъпва позиции и е на 64 място сред всички износители в света (61 за 2017 г.), сочи изследване, публикувано от Българската стопанска камара.
Ръстът на родния експорт за 2018 г. спрямо 2017 г. е 6%, при увеличение на световния внос с 10%.
Какво изнася България? Групите стоки с най-голям износ са електрическа техника и електроника, мед и изделия от мед, енергоносители - горива и електроенергия, и машини и апарати. Тези 4 групи стоки формират 36% от износа на страната.
От анализа са изключени доставките за отбраната, тъй като НСИ третира тази информация като конфиденциална. Според неокончателни данни на вносителите, България е изнесла стоки с военно предназначение поне за 777 милиона долара през миналата година.
Редица държави, които са пазар за българска специална продукция, обаче не предоставят данни за търговията си с нея.
Електрическата техника и електрониката продължават своя експортен възход с 10% средногодишен ръст за последните пет години, докато за същия период световният внос се е увеличил с 4%. Това се дължи в голяма степен на ръста през последната година – 19%.
Вижда се, че тези български производители са конкурентноспособни на глобалните пазари и изместват други доставчици.
Износът на машини и апарати също се представя добре и бележи ръст от 5%, докато световният внос расте с 2%.
Изключвайки специфичните доставки, износът на зърно заема пета позиция. Следват фармация, автомобилна индустрия, изделия от желязо и стомана, пластмасовите изделия, облеклата.
По експертни оценки, износът на военна продукция би трябвало да е на единадесето място сред водещите стокови групи. Ако този износ се добави към посочените 33,2 млрд. долара, България ще изпревари Литва в световната ранглиста.
По експертна оценка суровини и енергоносители общо формират 29-30% от износа на България.
Добре се представят износът на медикаменти, кабелни снопове за автомобилостроенето, маслодаен слънчоглед, части и възли за машини и апарати, руди на благородни метали. Впечатление прави ръст от 113% на биодизел и тръби за газ – 228%, докато износът на електроенергия спада със 7%.
Ръстът в стойност на износа за периода 2018 г. спрямо 2017 г. е най-голям при ветеринарните ваксини, семената за посев, частите за мотоциклети и мотопеди, кожите от норки и надуваемите салове.
България държи 24,5% от световния пазар на патешки черен дроб. Временно консервираните череши имат 19,7% дял, пшеницата за посев - 14,5%, патешкото месо – 13,3%, рудите на благородни метали - 11,6%, маслодайния слънчоглед - 11,1%, анодната мед - 10,8%.
През 2018 г. сме осъществили износ за 198 държави и територии. За много от тях обаче се касае за малък износ на нишови продукти.
Най-важните пазари за България са Германия, Италия, Румъния, Турция и Гърция, които общо допринасят за 46,4% от българския износ. Следват Франция, Белгия, Холандия, Китай, Испания, Великобритания, Полша, Чехия, Сърбия, Австрия, Унгария, САЩ, които добавят още 32,5%. С всеки от първите 7 търговски партньора имаме положителен търговски баланс, като сумарното салдо е на плюс с общо 2 млрд. долара.
Измежду значимите партньори сериозен ръст за миналата година има износът за Германия - 22%, Италия - 15%, Румъния - 15%, Гърция - 15%, Холандия - 23%, Китай - 15%. Спад има в износа за Турция, Франция и Испания. /Източник: vesti.bg/

TOP