Ръководството на НКИЗ посети Индустриална зона Свиленград

Ръководството на „Национална компания индустриални зони“ посети Индустриална зона Свиленград, за да се запознае в детайли с дейността й, инфраструктурата и обектите. Базата в Свиленград е в активите на „Индустриални терени и складове“ ЕАД, която е дъщерно дружество на НКИЗ ЕАД.

Изпълнителният директор на НКИЗ Константин Палавеев и членовете на Съвета на директорите Андреана Премянова-Янкова и Радостина Ситова посетиха складовете и производствените халета, които се предлагат под наем на инвеститори от България и чужбина. Ръководството на НКИЗ разговаря с част от наемателите в зоната и лично се запозна с впечатленията им. Разгледани бяха и новообразуваните терени по създадения през 2023 г. и одобрен ПУП на базата на ИТС в Свиленград, който открива възможности пред инвеститорите за собствени вложения „на зелено“.

По време на работната среща между екипа на ИТС И СД на НКИЗ изпълнителният директор на „Индустриални терени и складове“ ЕАД Айсехел Руфи разказа подробности за реализираните ремонтни дейности за обновяване на зоната в Свиленград, която постъпи в активите на ИТС ЕАД в изключително амортизирано състояние на инфраструктурата и обектите. Сред осъществените проекти е този за подобряване на работната среда в базата, включващ възстановяване и доизграждане на площадков водопровод и пожарни хидранти, външно боядисване на част от складовете, обособяване на зона за отдих, смяна на дограма и др. Ремонтните мероприятия бяха извършени в рамките на договор за частично финансиране, сключен между ИТС ЕАД и Фонд "Условия на труд" към МТСП. На ръководството на НКИЗ бяха представени и ремонтираните вътрешни пътища в индустриалната зона. Репарацията на пътните настилки, извършена от ИТС ЕАД преди 3 месеца, вече улеснява достъпа на моторни превозни средства до складовете, Нафтопункта и производствените халета на територията на базата. С обновяването на пътя ръководството на ИТС отговори на изискванията на инвеститорите за подобряване на инфраструктурата в зона Свиленград.

По време на посещението изпълнителният директор на НКИЗ Константин Палавеев подкрепи усилията на екипа в зоната в Свиленград и обеща съдействие при кандидатстване от екипа на ИТС ЕАД за проектно финансиране за обновяване на базата, което изисква значителни инвестиции.

От своя страна Андреана Премянова-Янкова от СД на НКИЗ акцентира на нуждата от обмяна на опит между различните зони и дружества, чийто принципал е „Национална компания индустриални зони“. Тя съобщи, че с оглед обмяна на опит и добри практики инициира среща на ръководствата на дружествата/зоните от портфолиото на НКИЗ от цялата страна. Радостина Ситова от борда на Националната компания даде насоки за подобряване на процесите по привличане на наематели например чрез изготвяне и приемане на тарифа и правила за краткосрочно отдаване на халета и други обекти в зоната.

Същевременно бе повдигната и дискусия относно проблема с изоставяне на ненужни вещи от некоректни наематели в складовете. Темата с изоставянето на непотребни материали, които задръстват халетата, е ключова за складовите бази в България, независимо от характера и собствеността им.

Освен с постигнатите резултати, по време на работната среща Айсехел Руфи запозна Борда на директорите на НКИЗ и с някои специфични казуси и проблеми, с които се сблъсква в региона на Свиленград. Тя благодари на ръководството на „Национална компания индустриални зони“ за посещението, за оказваната подкрепа и разбиране.

TOP